Избори 2024

Водещи новини

Младежки център Пловдив създава втора обучителната програма Младите (въз)действат 2

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Младежки център Пловдив създава втора обучителната програма Младите (въз)действат 2

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“, което е носител на Знак за качество на Съвета на Европа за периода 2018 – 2025 г. и част от международната мрежа на центровете в Европа, стартира новата година със създаване на образователна програма, в подкрепа на младите хора. Обучителната програма „Младите (въз)действат 2“ е резултат от съвместната работа на Националната мрежа на младежките центрове в България, в партньорство с норвежката организация „Норсенсус Медиафорум“.

Над 25 младежи се включиха в първата обучителна група, която се провежда в периода януари-март 2024 г. Основните теми, през които преминават са свързани с: „Презентационни умения“, „Работа в екип“, „Лидерство“, „Младежкото гражданско участие през призмата на изкуството“, „Права на човека“, „Как да превърнем една идея в младежки проект?“, „Медийна грамотност – фалшиви новини“, „Онлайн безопасност“, „Процесът на учене в младежката работа“, „Същност на неформалното образование – принципи, методи“, „Анализ на нуждите“, „Елементи на обучителна дейност“ и „Оценка и обратна връзка“.

Целта на програмата е младежите да изградят и развият своето критично мислене, екипна работа, творчество, решаване на проблеми и безопасност в интернет. Те ще имат възможността да мултиплицират преживяното и наученото в предстоящия Международен обмен с младежи от Норвегия, който ще се проведе на територията на Младежки център Пловдив в периода 18-21 март. По време на това посещение ще бъде проведена и дигитално-медийна конференция, целяща презентиране на въздействието и  резултатите от обучителната програма „Младите (въз)действат 2“. В нея участие ще вземат младежките центрове от Стара Загора, Добрич, Враца, Монтана, Габрово, Перник, Бургас и Програмният оператор – Министерство на образованието и науката.

Дейностите се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив