Магистрати от Окръжния съд и Окръжната прокуратура изнесоха открит урок пред ученици

Младши съдии от Окръжен съд – Пловдив и прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив изнесоха вчера открит урок пред ученици от 5  клас от СУ „Свети Седмочисленици“ в рамките на Образователна програма на Висшия съдебен съвет в партньорство с Министерството на образованието и науката – „Съдебната власт – информиран  избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Магистратите  проведоха среща с учениците в часа на класния ръководител в една от залите в училището. Прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура – Пловдив и младши съдия в Окръжен съд – Пловдив Величка Запрянова разказаха на петокласниците за професията на прокурора и на съдията и споделиха казуси от своята практика. Интерес предизвикаха темите за престъпления, извършвани от наркозависими,  мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора, компютърните престъпления, европейското законодателство. Децата проявиха интерес и към Деня на отворените врати, който се провежда в съда и прокуратурата, и поискаха да участват в него, а госпожа Денка Генчева – директор на СУ „Свети Седмочисленици“, подчерта, че подобни инициативи са изключително полезни за подрастващите. Лекцията на магистратите е последната от серията срещи, проведени с десетокласници от Националната търговска гимназия и ученици от 10 клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“. Учениците проявиха голям интерес към […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Магистрати от Окръжния съд и Окръжната прокуратура изнесоха открит урок пред ученици

Младши съдии от Окръжен съд – Пловдив и прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив изнесоха вчера открит урок пред ученици от 5  клас от СУ „Свети Седмочисленици“ в рамките на Образователна програма на Висшия съдебен съвет в партньорство с Министерството на образованието и науката – „Съдебната власт – информиран  избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Магистратите  проведоха среща с учениците в часа на класния ръководител в една от залите в училището. Прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура – Пловдив и младши съдия в Окръжен съд – Пловдив Величка Запрянова разказаха на петокласниците за професията на прокурора и на съдията и споделиха казуси от своята практика. Интерес предизвикаха темите за престъпления, извършвани от наркозависими,  мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора, компютърните престъпления, европейското законодателство. Децата проявиха интерес и към Деня на отворените врати, който се провежда в съда и прокуратурата, и поискаха да участват в него, а госпожа Денка Генчева – директор на СУ „Свети Седмочисленици“, подчерта, че подобни инициативи са изключително полезни за подрастващите.

Лекцията на магистратите е последната от серията срещи, проведени с десетокласници от Националната търговска гимназия и ученици от 10 клас в Езикова гимназия „Иван Вазов“. Учениците проявиха голям интерес към поднесените професионално теми, задаваха въпроси и се интересуваха от продължението на казусите, за които научиха по време на откритите уроци.

През тази година в програмата участваха прокурорите Петър Петров, Мария Тодорова и Владимир Вълев, съдия Петко Минев, младши съдия Величка Запрянова и съдебният помощник Иван Семерджиев, както и съдебните служители Румяна Христова, завеждащ служба „Архив“  в Апелативна прокуратура – Пловдив и Спаска Димитрова, съдебен администратор в  Окръжна прокуратура – Пловдив. 

Образователната програма на ВСС е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

През учебната 2022/2023 г. програмата се осъществява съвместно между Окръжен съд – Пловдив и Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и в нея за първи път участват близо 400 ученици от три пловдивски училища – едно средно и две гимназии. Предстои в края на учебната година да бъде организиран дебат между участниците в Образователната програма, които да демонстрират получените знания  пред компетентно жури от магистрати от съда и прокуратурата.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда в цялата страна за девета поредна година и в нея до момента са участвали близо 100 000 ученици, които са се запознали със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Програмата формира правната грамотност и култура на учениците и има принос за повишаване на степента на спазване на законите, насърчаване на творческите търсения и изяви. В резултат на срещите с представители на съдебната власт, част от тези ученици са избрали да продължат академичното си образование в юридически факултети.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини