в Пловдив / Избори / Местни избори 2023 / Важни срокове за хората, решили да гласуват на предстоящите местни избори 2023

Важни срокове за хората, решили да гласуват на предстоящите местни избори 2023

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Пловдив уведомява: 1. В срок до 14.10.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Подписано саморъчно заявлението може да бъде подадено до районната администрация от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) или на електронна поща [email protected] (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс). 2. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 14.10.2023г. в районната администрация по настоящия му адрес. Искането може да бъде направено и чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/. 3. Всеки избирател, в срок до 21.10.2023г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс). 4. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени чрез […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Гласуване на хора с увреждания, избори, подвижна секция

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 14.10.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Подписано саморъчно заявлението може да бъде подадено до районната администрация от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) или на електронна поща [email protected] (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 14.10.2023г. в районната администрация по настоящия му адрес. Искането може да бъде направено и чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

3. Всеки избирател, в срок до 21.10.2023г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

4. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени чрез ГД ГРАО на адрес https://www.grao.bg/elections/, както и на място в районните администрации на Община Пловдив.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]

Други новини