Георги Титюков откри сензорна зала в Центъра за подкрепа на хора с увреждания

Зам.-кметът по социална политика Георги Титюков, заедно с директора на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, откри чисто нова сензорна зала в Дневния център за подкрепа на хора с увреждания – бившият Дом за деца, лишени от родителски грижи, “Рада Киркович“. Сензорната зала е предназначена за лица от 18 до 70-годишна възраст. Тя е оборудвана с пособия, които да подкрепят цялостното сензитивно развитие на потребителите, сред които светеща завеса и маса, арома сет, музикотерапия, пясъчни и водни кули, както и специални камъчета. „Идеята на залата е да се стимулират всички видове сетива – зрителни,  слухови и тактилни. Шумът от водните кули създава усещането за море или река, а чрез арома сета потребителите ще могат да усетят мириса на пролетта, есента, планината“, споделят специалистите от Центъра. По думите им сензорната зала ще спомогне и за релакса на лица, които имат по-силна превъзбуда или по-голямо емоционално напрежение. Дневният център предлага подкрепа на лица с физически увреждания под формата на рехабилитация, терапия, социална работа, арт и трудотерапия. Експертите организират за потребителите медицински прегледи, както и различни занимания в свободното време.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Сензорна зала в Центъра за подкрепа на хора с увреждания
Снимка: община Пловдив

Зам.-кметът по социална политика Георги Титюков, заедно с директора на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева, откри чисто нова сензорна зала в Дневния център за подкрепа на хора с увреждания – бившият Дом за деца, лишени от родителски грижи, “Рада Киркович“.

Сензорната зала е предназначена за лица от 18 до 70-годишна възраст. Тя е оборудвана с пособия, които да подкрепят цялостното сензитивно развитие на потребителите, сред които светеща завеса и маса, арома сет, музикотерапия, пясъчни и водни кули, както и специални камъчета.

„Идеята на залата е да се стимулират всички видове сетива – зрителни,  слухови и тактилни. Шумът от водните кули създава усещането за море или река, а чрез арома сета потребителите ще могат да усетят мириса на пролетта, есента, планината“, споделят специалистите от Центъра. По думите им сензорната зала ще спомогне и за релакса на лица, които имат по-силна превъзбуда или по-голямо емоционално напрежение.

Дневният център предлага подкрепа на лица с физически увреждания под формата на рехабилитация, терапия, социална работа, арт и трудотерапия. Експертите организират за потребителите медицински прегледи, както и различни занимания в свободното време.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини