Избори 2024

Водещи новини

Атлантическият съвет иска демонтиране на Паметника на съветската армия – Альоша

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Паметник на съветската армия - Альоша

Към областния управител на Пловдив постъпи открито писмо от Атлантическия съвет на България, в което се настоява за предприемане на бързи мерки от страна на държавата за демонтиране на Паметника на съветската армия (Альоша), разположен на Хълма на Освободителите в Пловдив.

Премахването и преместването на недвижима културни ценности със статут на паметници от „местно значение“ е в прерогативите на органите на местното самоуправление. Ще цитирам чл. 17 от ЗМСМА, който казва, че местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в това число и ал. 1, т. 9 – поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници. Общинският съвет като орган на местното самоуправление при настъпили нови обстоятелства може да вземе ново решение по казус, който вече е решаван. Както е известно има такова решение на Общинския съвет – Решение № 89, взето с Протокол № 8 от 10.04.1996 г. В него Общински съвет – Пловдив е възложил на Кмета на Община Пловдив да „предприеме незабавнонеобходимите действия за заличаване на паметника „Альоша“ от Хълма на Освободителите, като символ на съветската армия – окупаторка“. Това решение е обжалвано от тогавашния областен управител пред Окръжния съд, който на 20 юни същата година го отменя като незаконосъобразно, позовавайки се на Конституцията и на редица международни спогодби. Решението на пловдивските магистрати е потвърдено от Върховния съд.

Въпросът за собствеността на паметника не е водещ за премахването или запазването на монумента. В подкрепа на процедурата като областен управител направих необходимото обследване на статута на паметника и неговата собственост. Установено е, че акт за държавна собственост никога не е съставян, нито по отменената наредба за държаните имоти, нито по сега действащия Закон за държавната собственост. Затова поисках и допълнителна информация от Дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Министерството на външните работи и Министерството на културата. Важно е да се подчертае, че от Министерството на културата ме уведомиха, че паметникът Альоша няма статут на единична недвижима културна ценност. А към днешна дата е важен определеният статут от Закона за културното наследство и неговата квалификация. Според нея паметникът Альоша е ситуиран в границите на недвижима културна ценност – Парк  „Хълм на Освободителите“, която е със статут на паметник от „местно значение“. Затова считам, че ако Общинският съвет на Пловдив иска паметникът да бъде демонтиран, може да предприеме конкретни стъпки, за да задвижи процедурата за обследване на статута на монумента по Закона за културното наследство и Наредба № 3 от 2019 г. (пълното название е в приложеното писмо). Нито правителството, нито Министерството на културата могат да вземат решение, без местния парламент на Пловдив.

Затова изпратих писмо до Общински съвет – Пловдив, в което препоръчвам конкретни стъпки, за да могат след това да се предприемат съответните дейности за неговото премахване или запазване. Всичко е в ръцете на Общинския съвет, който може да възложи на кмета да довърши процедурата по Закона за културното наследство и неговите поднормативни актове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив