в Пловдив / Европейски дни на птиците

Етикет: Европейски дни на птиците

Новини за Европейски дни на птиците

Българското дружество за защита на птиците заедно със своите доброволци и партньори отбелязаха Европейските дни на птиците през изминалия уикенд. В 7-те събития, организирани в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Хасково, Гоце Делчев и Бургас взеха участие близо 320 души. Освен излетите за наблюдения на птици, в Пловдив в сътрудничество с Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ беше организирано събитие, на което най-малките се включиха в работилници за сглобяване на хранилки и състезания за разпознаване на птичи песни. Майстори от града се присъединиха със свои инициативи за плъстене на вълна, рисуване върху керамика и свещи от восък. Общият брой на наблюдаваните птици в страната е 906 индивида от над 30 вида. Трите най-често наблюдавани птици през уикенда са обикновен скорец, домашно врабче и голям синигер. От редките и застрашени видове се видяха и малък креслив орел, орел рибар, къдроглав пеликан, лопатарка, малък гмурец. Най-много регистрирани птици отчетоха участниците във Варненско. Пътешествието в Рила за търсене на белогърбия кълвач, което също беше част от Дните, регистрира обаждания на две птици и наблюдения на други видове кълвачи, като черен, зелен и сив. През изминалия уикенд общо 19 000 души участваха в Европейските дни на птиците – най-голямото събитие за наблюдение на птици […]