Регионалният съвет за развитие на Южен централен район прие стратегия за развитие до 2027-а

На свое заседание Регионалният съвет за развитие на Южен централен район (ЮЦР) определи целите и приоритетите за развитие на района до 2027-а година, които ще позволят на общините, част от района, да следват общи рамки при кандидатстване по оперативните програми. Стратегията, приета днес, е основен документ, който съдържа предварителен подбор на проекти, които ще бъдат финансирани чрез интегрирани териториални инвестиции за периода 2021/2027 година по различни европейски програми. Задължение на Регионалните съвети от шестте района за планиране в страната e, след като одобрят рамката, да я предадат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане в Министерски съвет. Председател на Съвета е кметът на Пловдив Здравко Димитров. Той ще ръководи структурата, в която влизат 16 представители на ЮЦР, до края на 2023-а година. Ролята на регионалните съвети за настоящия програмен период е от ключово значение при разпределяне на европейското финансиране. В онлайн заседанието взеха участие зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, областни управители и кметовете на населените места от региона. Бяха избрани и членове, които да представляват интересите на района в тематичните работни групи, които разработват програмите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Заседание на регионалният съвет за развитие на Южен централен район
Снимка: община Пловдив

На свое заседание Регионалният съвет за развитие на Южен централен район (ЮЦР) определи целите и приоритетите за развитие на района до 2027-а година, които ще позволят на общините, част от района, да следват общи рамки при кандидатстване по оперативните програми.

Стратегията, приета днес, е основен документ, който съдържа предварителен подбор на проекти, които ще бъдат финансирани чрез интегрирани териториални инвестиции за периода 2021/2027 година по различни европейски програми. Задължение на Регионалните съвети от шестте района за планиране в страната e, след като одобрят рамката, да я предадат на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане в Министерски съвет.

Председател на Съвета е кметът на Пловдив Здравко Димитров. Той ще ръководи структурата, в която влизат 16 представители на ЮЦР, до края на 2023-а година. Ролята на регионалните съвети за настоящия програмен период е от ключово значение при разпределяне на европейското финансиране.

В онлайн заседанието взеха участие зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, областни управители и кметовете на населените места от региона. Бяха избрани и членове, които да представляват интересите на района в тематичните работни групи, които разработват програмите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини