През изминалата година безработицата в Пловдивска област достигна 2,9%

През изминалата година безработицата в Пловдивска област достигна 2,9%. Според данните, предоставени от Териториално статистическо бюро „Юг“, общият брой регистрирани безработни в региона възлиза на 8600 души, като 5400 от тях са мъже, а останалите 3200 са жени. Това представлява увеличение от 0,3% спрямо предходната 2022 г. Общият брой на заетите лица в областта е 291 800, което представлява приблизително 54,4% от населението на възраст 15 и повече години. Коефициентът на икономическа неактивност също е посочен като 27,2%, като разбивката по пол показва 22,7% за мъжете и 31,6% за жените.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
През изминалата година безработицата в Пловдивска област достигна 2,9%

През изминалата година безработицата в Пловдивска област достигна 2,9%. Според данните, предоставени от Териториално статистическо бюро „Юг“, общият брой регистрирани безработни в региона възлиза на 8600 души, като 5400 от тях са мъже, а останалите 3200 са жени. Това представлява увеличение от 0,3% спрямо предходната 2022 г.

Общият брой на заетите лица в областта е 291 800, което представлява приблизително 54,4% от населението на възраст 15 и повече години. Коефициентът на икономическа неактивност също е посочен като 27,2%, като разбивката по пол показва 22,7% за мъжете и 31,6% за жените.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини