Кметът Здравко Димитров открива новата детска градина в район „Южен“

Детската градина на бул. „Александър Стамболийски“ в „Южен“, чието строителство стартира през септември 2020 г. с малко над 4,5 млн. лв. общинско финансиране, ще бъде открита утре от кмета Здравко Димитров. Детското заведение е за осем групи или около 200 деца. Половината групи ще са на единия, другата половина на втория етаж. Всяка група ще разполага със самостоятелни стаи за игри, съблекални, има басейн и спортен салон, обезпечено е и паркирането за родители с паркинг. Това е само едно от 12-те детски заведения, които екипът на кмета Здравко Димитров пое ангажимент да изпълни в рамките на мандата си. Освен тази детска градина, през февруари 2020 г. беше открита ясла „Детски смях“ на ул. „Весела“ – в детското заведение е извършен основен ремонт на съществуващата сграда, подменена е амортизираната фасадна дограма, интериорни врати и витрини. Сменени са всички подови настилки, шпакловани и боядисани са стените и таваните, положена е топлоизолация по фасадата, както и топло- и хидроизолация на покрив, цялостен ремонт на ВиК инсталацията, ОВК инсталацията и електро инсталацията. Изградени са плувен басейн и физкултурен салон, пътническа хидравлична асансьорна уредба с две спирки за хора в неравностойно положение, поливна система, 6 бр. нови детски площадки и подиум за сценични изяви. Дворът на детската […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Детска градина

Детската градина на бул. „Александър Стамболийски“ в „Южен“, чието строителство стартира през септември 2020 г. с малко над 4,5 млн. лв. общинско финансиране, ще бъде открита утре от кмета Здравко Димитров. Детското заведение е за осем групи или около 200 деца. Половината групи ще са на единия, другата половина на втория етаж. Всяка група ще разполага със самостоятелни стаи за игри, съблекални, има басейн и спортен салон, обезпечено е и паркирането за родители с паркинг.

Това е само едно от 12-те детски заведения, които екипът на кмета Здравко Димитров пое ангажимент да изпълни в рамките на мандата си. Освен тази детска градина, през февруари 2020 г. беше открита ясла „Детски смях“ на ул. „Весела“ – в детското заведение е извършен основен ремонт на съществуващата сграда, подменена е амортизираната фасадна дограма, интериорни врати и витрини. Сменени са всички подови настилки, шпакловани и боядисани са стените и таваните, положена е топлоизолация по фасадата, както и топло- и хидроизолация на покрив, цялостен ремонт на ВиК инсталацията, ОВК инсталацията и електро инсталацията. Изградени са плувен басейн и физкултурен салон, пътническа хидравлична асансьорна уредба с две спирки за хора в неравностойно положение, поливна система, 6 бр. нови детски площадки и подиум за сценични изяви. Дворът на детската ясла беше напълно обновен, като беше извършено и цялостно озеленяване, подменена беше и настилката в дворното пространство. Стойността на строително-ремонтните работи в ДЯ „Детски смях“ възлиза на 1 623 235,80 лв.

Отново през 2020 г., но март месец, беше прерязана лентата на новото крило/филиал на ДЯ „Веселушка“ в „Източен“. В двуетажната сграда, която има изградена топла връзка с предишната, са разкрити допълнително две групи с по 16 деца, които се обучават в модерна среда. Строежът беше завършен в срок. Средствата за изграждането са в размер на 430 000 лева.

Година по-късно, през септември 2021 г., беше открита ДГ „Перуника“ в „Централен“. Проектът е на стойност близо 3 млн. лв., с които сградата е изцяло обновена, подменена е дограмата и подовите настилка, положена е топлоизолация на стените и покривите. Сменени са вътрешната и външната ВиК инсталация, както и отоплителната, вентилационната и климатизационната системи. Детската градина разполага с озвучителна и мултимедийна инсталация с помощта, на които се онагледяват уроците. Всяка една от стаите е боядисана в различни цветове, за да могат децата да си разпознават стаите си. Малчуганите имат прекрасни условия за спорт – закрит плувен басейн и нов физкултурен салон. Дворът е изцяло обновен с нови съоръжения и специална настилка, която предпазва децата от травми. Поставено е ново вътрешно, фасадно и площадково осветление.

В началото на март 2022 г. бяха открити други две нови детски заведения – това на ул. „Богомил“ (филиал на ДГ „Чайка“ в „Източен“) и ДГ „Снежанка“ в „Централен“. Градините са изградени по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, който е на обща стойност 18 106 266,94 лева, от които 2 152 553,89 лева са собствен принос на общината. Детското заведение на ул. „Богомил“ за четири групи. Сградата разполага с плувен басейн, пътническа хидравлична асансьорна уредба и слънчева инсталация за отопление.

Другата забавачка – „Снежанка“, увеличи капацитета си на 8 групи след изграждането на новото крило, открито през март 2022 г. Освен това в градината е подменена дограмата, направена е хидро- и топлоизолация по покрив и фасада, ремонтиран е басейнът, изградена е асансьорна уредба и светофарна площадка за обучение по безопасност на движението.

От обещаните в началото на мандата 12 детски ясли и градини продължава работата по други шест. През октомври 2021 г. беше даден стартът на строително-монтажните работи на ДГ „Зорница“ в „Южен“ и ДГ „Каменица“ в „Централен“. Двете детски заведения се строят по проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. Общата сума на проекта е 8 660 036,21 лева, от които европейско финансиране 7 361 030,78 лв. и национално финансиране 1 299 005,43 лв., а продължителността е 30 месеца или до юли 2023г.

ДГ „Каменица“ ще разполага с място за 6 групи деца – занималня и спалня, гардеробно помещение, санитарен възел и офис-разливна; физкултурно-музикален салон, кухненски блок и перално помещение; 6 детски площадки за игра навън. Сумата за строителството ѝ е – 4 142 234,88 лв.

Според заданието на проекта в двора на ДГ „Зорница“ в район „Южен“ ще бъде изградена допълнителна пристройка за 5 групи – 125 деца от 3 до 6 г., които ще разполагат със занималня и спални, гардеробно помещение, санитарни възли и офис-разливна); физкултурно-музикален салон, салон за прожекции, кабинет по рисуване и фонотека и перално помещение. Допълнително ще бъдат обособени още 5 детски площадки за игра за всяка от групите. Ще бъде направен и ремонт на съществуващ кухненски блок и доставка на професионално кухненско оборудване. Сумата на строително ремонтните дейности е – 3 439 102,80 лв.

В началото на април 2022 г. започна строежът на новата детска градина в район „Тракия“ с капацитет осем групи за двеста деца. Детското заведение ще се намира в кв. 59 по плана на жилищния район. Стойността на проекта е 4,5 млн. лв. и е първият започнат от 7-те спечелени от Община Пловдив през 2021 г., които трябва да се реализират със средства от образователната програма на Министерството на образованието и науката.

Изграждането на детска ясла с млечна кухня в кв. „Съдийски“, район „Централен“ стартира през септември 2022 г. Детската ясла, която ще бъде на ул. „Стоян Михайловски“ 13, ще бъде с капацитет за три яслени групи. Стойността на проекта е 2,9 млн. лв., а срокът на изпълнение е 500 дни.

В момента тече ремонт на ДГ „Майчина грижа“ в „Централен“ с 1 млн. лв. Детската градина се намира на ул. „Христо Г. Данов“ 33 и е паметник на културата. Сградата е била жилищна, полза се за детска градина от 1952 г. Сега тече основен ремонт, реконструкция и реставрация на сградата.

Предстои ремонт и на детска ясла „Вълшебно детство“ в район „Централен“. Сградата ще претърпи основен ремонт за пръв път от изграждането си през 1971 г. Над единия от двата корпуса, в който са млечната кухня и техническите помещения, ще бъде изградена надстройка за нови две групи. Топла връзка ще свързва двете постройки, предстои подмяна на ел. инсталации и дограма, поставяне на фотоволтаична система и топлоизолация, саниране и реконструкция на покрива. Предвидено е изграждането на нови детски площадки за всяка от шестте групи, увеличаване на зелените площи и облагородяване на растителността. Планирано е строителството на нова ограда и цялостно реновиране на дворното пространство.

С това детско заведение ще бъде изпълнен ангажиментът за строеж на нови 12 детски заведения в Пловдив, с което да се увеличи броят на местата за детска градина и ясла в града. На практика обаче до края на мандата ще бъдат ремонтирани още детски заведения, като ДГ „Буратино“ в „Централен“; ДГ „Чучулига“ пак в „Централен“; строежът на детска градина в район „Южен“ до ОУ „Стоян Михайловски“ и др.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини