89.1% от домакинствата в Пловдивска област имат достъп до интернет в домовете си

През 2022 г. 89.1% от домакинствата в Пловдивска област имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 87.3%. Това показва проучване на Националния статистически институт. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на пето място в страната. През 2022 г. 78.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 39.4 проценти пункта, сочат данните на ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ. Жените са по-активни при редовното ползване в сравнение с мъжете – съответно 78.6 и 78.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 94.6% са хората с висше образование, 80.3% – тези със средно образование и 64% от лицата с основно или по-ниско образование. Използване на интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции се наблюдава при 23.9% от живеещите в област Пловдив. Данните са въз основа на изследване през периода април – юни […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
Социални мрежи - интернет

През 2022 г. 89.1% от домакинствата в Пловдивска област имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 87.3%. Това показва проучване на Националния статистически институт. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на пето място в страната.

През 2022 г. 78.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 39.4 проценти пункта, сочат данните на ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ. Жените са по-активни при редовното ползване в сравнение с мъжете – съответно 78.6 и 78.0%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 94.6% са хората с висше образование, 80.3% – тези със средно образование и 64% от лицата с основно или по-ниско образование.

Използване на интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции се наблюдава при 23.9% от живеещите в област Пловдив.

Данните са въз основа на изследване през периода април – юни 2022 г., като са анкетирани 3 966 домакинства, избрани на случаен принцип, и 8 596 души в тези домакинства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини