В Пловдив / Компонент 4

Компонент 4

Книги
Култура

Нови 10 книги получават финансиране от община Пловдив

Нови 10 книги получават финансиране от община Пловдив по приключилата процедура по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“. Комисия, назначена със заповед на Кмета на